Bidrag när du installerar laddbox i Hudiksvall

Visste du att det finns olika former av bidrag som täcker en stor del av kostnaden när du installerar en laddbox i Hudiksvall? Vi guidar dig igenom vilka ekonomiska stöd du kan ansöka om för att minska investeringskostnaden för din nya laddbox!

Har du bestämt dig för att installera en laddbox i Hudiksvall? Grattis till ett bra val! Att allt fler väljer att skaffa elbil är det nog få som har missat. De främsta skälen till detta är att elbilar har stora miljömässiga och ekonomiska fördelar – det är till exempel betydligt billigare att tanka sin bil med el jämfört med fossila bränslen.

 

Ekonomiskt stöd för dig som vill installera en laddbox i Hudiksvall 

För att påskynda övergången till laddbara bilar har det tagits fram ekonomiska stöd som gynnar de personer som gjort ett klimatsmart val av fordon. När du vill installera en laddbox i Hudiksvall finns det alltså stor sannolikhet att du har rätt till någon form av bidrag. Hur dessa bidrag ser ut beror på vem det är som söker samt hur laddningsstationen i fråga ska användas. 
 

Grön teknik – för privatpersoner

Den 1 januari 2021 infördes Grön Teknik - en skattereduktion för privatpersoner som valt att installera en egen laddbox. Laddboxen måste installeras på en fastighet som den som ansöker om bidraget äger alternativt har nyttjanderätt till. Äger du inte fastigheten du bor på behöver du ett intyg från fastighetsägaren som visar att du har tillåtelse att installera laddboxen. Det kan till exempel vara ett intyg från din bostadsrättsförening.
 
Grön Teknik hanteras av Skatteverket och följer en liknande modell som RUT/ROT-avdraget, där reduktionen på ursprungspriset görs direkt på fakturan. Huruvida du kan ta del av avdraget eller ej beror på vilka andra avdrag du gjort samt hur mycket skatt du betalat in under året. 

 

Investeringsstöd för organisationer

Om du till exempel företräder ett företag eller en bostadsrättsförening som ska installera en laddbox i Hudiksvall kan du söka investeringsstöd för laddningsstationer som används av organisationer. Bidraget ges i form av ett engångsbelopp på maximalt 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, med ett tak på 15 000 kronor per laddpunkt. Du kan ansöka om bidraget både före och efter att installationen är slutförd. 
 

Anlita oss för att installera din laddbox i Hudiksvall

Vi på Byggevallens Elservice har auktoriserade elektriker som hjälper dig som vill installera en laddbox i Hudiksvall eller i närliggande områden. Vi har lång erfarenhet inom branschen och har full koll på de bästa lösningarna inom el. Vi installerar din laddbox på ett säkert och korrekt sätt och ser till att du får de bidrag du har rätt till!

 

Läs gärna mer om våra tjänster eller kontakta oss om du har frågor kring bidrag eller om du vill boka en tid för att installera en laddbox i Hudiksvall! 

Få offert från oss på Byggevallens Elservice!

Vill du anlita våra auktoriserade elektriker för att installera din laddbox i Hudiksvall eller närliggande områden? Fyll i nedanstående formulär, så återkommer vi med en fri offert inom kort!